Zajímavosti

Technická data pro Cliffdiving
Výška skoku muži: 20 – 30 metrů
Výška skoku ženy: 18 – 25 metrů
Dosažená rychlost: 75 – 100 km/h
Hloubka ponoření: 2.5 – 4.5 metrů
Čas volného pádu: ~3 sekundy

Rady Doktorů
Ze skoků do vody (především v neznámém místě) pochází jeden ze šesti případů zlomeniny páteře!!! Před skokem do neznáme vody si vždy ověřte, zda je v místě dostatečná hloubka a že místo není zaneseno. Tam kde vloni byla hloubka, může být letos situace jiná!
Doporučujeme přečíst článek od partnera našich závodů FREERIDE.cz, který společně s chirurgem páteře MUDr. Jiřím Šrámkem připravil rozhovor a rady na toto téma.

Následky zranění míchy v krční páteři při skocích do vody
Nad 4. krčním obratlem: Člověk nemůže sám dýchat ani hýbat končetinami
5.krční obratel: Člověk nedokáže zvednout ani ramena
6.krční obratel: Člověk hýbe rameny, ale neohne ruku ani nepohne tělem
7.krční obratel: Člověk je schopen zvedat paže a ohýbat ruce v loktech
Přechod krční a hrudní páteře: Člověk natáhne ruku v lokti, má neúplnou manipulační schopnost ruky

Adrenalin
Podle pravidel cliffdivingu, musí být voda nejméně 5m hluboká. Na Havaji a v Mexiku skokani trénují pouze do vody hluboké okolo 3,5m!!! Doktoři doporučují dělat mezi jednotlivými skoky hodinové přestávky. Skokani musí dopadat co nejlépe zpevněni, protože časti těla nořící se pod hladinu již brzdí odpor vody, ale na zbytek těla působí dosažená rychlost. Kdyby závodník z této výšky spadl na záda, bylo by to jako kdyby dopadl ze 4 až 6 metrů na zem.

Zajímavé rekordy – nejhlubší pád
Srbská letuška Vesna Vulovičová jako jediná přežila pád letadla, které údajně padalo z výšky 10 tisíc metrů. Jméno letušky bylo na základě této zprávy zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů za „přežití nejhlubšího pádu“.
Další informace.

Zajímavé rekordy – Niagarské vodopády
Muž přežil pád Niagarskými vodopády (50m) na rozhraní Kanady a USA. Stal se tak zatím pátým člověkem, o němž se ví, že takový kousek přežil. Utrpěl zranění a byl silně podchlazený.
Další informace.

Olympiáda
Roku 1904 se poprvé dostaly skoky do vody na olympijské hry. V Sydney roku 2000 se přidal synchronizovaný skok. První Československá reprezentantka ve skocích do vody: Duchková Milena, vybojovala při naší premiéře na OH roku 1968 rovnou zlatou medaily z věže(10m). Z prkna(3m) se umístila na krásném 10.místě.

Fyzika – rychlost
Všechna tělesa padají na určitém místě Země se stejným zrychlením g. G je tíhové zrychlení. To počítáme g=10 m.s-2 přesně u nás je to:
g = 9,81 m.s-2
Pro volný pád dostaneme ze vztahů pro rovnoměrně zrychlený pohyb dosazením:
a = g
Potom tedy rychlost:
v= g*t
a čas t vypočteme:
t=druhá odmocnina z 2s/g
kde s=draha.Při skoku z místa tj z klidu:
v=druha odmocnina (2sg)
Pozor vyjde v metrech za sekundu! Pro převod:
x m . s-1 = x . 3,6 km . h-1.VÝPOČET
Při výšce 16m skok z klidu:
v=druha odmocnina z (2_*_16_*_9,81) = 17,72 m/s
a to je cca 63,78 Km/h