• Home
  • /
  • Novinky
  • /
  • Z HIGHJUMPU bez promile – Magdaléna o.p.s.

Z HIGHJUMPU bez promile – Magdaléna o.p.s.

Návštěvníci HIGHJUMPU si i v letošním roce mohou nechat změřit hladinu zbytkového alkoholu z dechu u stánku terénního programu Centra adiktologických služeb Magdaléna Příbram.
Měření alkoholu bude zdarma. Návštěvníci zaplatí pouze desetikorunový poplatek za náustek, který si mohou schovat na opakované použití.
Měřit hladinu alkoholu z dechu budeme v sobotu 31.7. a v neděli 1.8. v časech od 8:00 do 15:00 hodin. Stánek bude u hlavního vstupu do lomu vedle zdravotníků.
Více info na: http://magdalena-ops.eu/cz

CAS Magdaléna Příbram provozuje kontaktní centrum, terénní programy a adiktologickou ambulanci s cílem poskytnout pomoc osobám, které užívají návykové látky,
a jejich blízkým. Klienty a jejich blízké podporujeme na cestě zlepšení kvality života po stránce zdravotní, psychické a sociální.

Terénní pracovníci pracují v přirozeném prostředí uživatelů návykových látek a poskytují zejména výměnný injekční program, základní zdravotní ošetření, informační servis (o rizicích spojených s užíváním drog, o dostupných poradenských, léčebných a jiných odborných programech), krizovou intervenci, sociálně-právní poradenství, asistenční službu a sběr použitého injekčního materiálu.
Zřizovatelem CASu Magdaléna Příbram je nestátní nezisková organizace Magdaléna o.p.s., která působí ve Středočeském kraji a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních
a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.