Akreditace

V letošním roce budou kvalifikační závody pro určené skokany.

V pátek od 16:30, budou probíhat závody z 12 metrového můstku – formou betlu.
Lepší z dvojice vždy postupuje.
Akreditace do všech závodů se bude uzavírat v pátek 2.8.2024 v 16:00 hod.
Kdo se do 16:00 nepřihlásí a nedostaví osobně na místo má bohužel smůlu a nebude moci závodit!!

V sobotu, pak budou probíhat závody z houpačky (1 skok) a věž 16-20-25m (2 skoky).
Z věže 16-20-25m si závodník zvolí výšku a podle toho mu bude přiřazen koeficient.

Prosíme, překontrolujte si Váš e-mail. Při špatném zadání Vás nebude možné kontaktovat.
Vaše údaje nebudou použity k jiným účelům a ani nebudou poskytnuty třetí straně.


Akreditace pro skokany

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů

    Společnosti jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění povinny získat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů získat Váš souhlas s využitím Vaší elektronické adresy k šíření informací a pozvánek na kulturní a sportovní akce v rámci elektronické komunikace. Uveďte proto prosím platné kontaktní údaje v této podobě: jméno a příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefon.


    Změna údajů na stránce vyhrazena
    Údaje uvedené na této stránce se mohou měnit v závislosti na vládních nařízeních a dohodách s partnery akce.